Tag Archives: spam

Spam – it-världens myggor?

Spam – lite som myggor Som ehandlare råkar man ibland ut för spamming på olika sätt: det kan läggas in sidor på servern om man har dålig säkerhet på servern och det kan orsaka stora problem för sidan då man svartlistas av google och även visar innehåll som kan vara högst obehagligt. Detta råkade vi […]

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.