Tag Archives: skrivare

Ska jag uppdatera skrivarens programvara?

Att uppdatera skrivaren eller inte? I stort sett alla datorer och IT-produkter kan ibland uppdateras till den allra nyaste programvaran. Och det ligger ju lite i ordets natur att det är positivt att uppdatera saker – man får tillgång till det allra nyaste. Det måste väl vara bra? Eller? Nja, just när det gäller skrivare […]

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.