Tag Archives: kamera

Vad har vi mobilen till?

Sedan några veckor fungerar inte min mobil som den ska. Den fungerar med wifi men inte via sim-kortet så när jag är ute kan jag inte ringa med den. Faktiskt inte kommunicera alls. Däremot fungerar den fortfarande för att ta bilder med. Så jag har en äldre mobil till att kommunicera med och via den […]

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.