Tack men NEJ tack!

Att uppdatera eller inte uppdatera…

På förekommen anledning vill vi påminna om att inte uppdatera din skrivare programvara om du vill ha fortsatt valmöjlighet när det gäller din skrivarförbrukning!

Just nu finns det uppdateringar från HP på flera laserskrivare som gör att de kompatibla och miljötoner som du har köpt och kanske redan använder blir obrukbara. Skrivartillverkarna skickar ut dessa uppdateringar främst för att göra mikrochip från konkurrenter obrukbara. Konkurrenterna (tillverkarna av kompatibla och miljötoner-kassetter) ligger aldrig långt efter men det blir ett väldigt slöseri av resurser då många tonerkassetter blir helt obrukbara.

Misströsta inte

Har du redan gjort uppgraderingen? På en del skrivare går det att backa detta – här hittar du instruktioner till det!

Och så länkar vi till vår lite mer utförliga text om detta:

Ska jag uppdatera skrivarens programvara?

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.