Rädda bina

Hur ska vi göra för att fortsätta ha hopp om framtiden och komma ihåg att det finns en framtid efter (eller med) corona som vi fortfarande måste jobba för och känna hopp och glädje inför? Det finns förstås massor man kan göra men varför inte börja i det lilla som vi alla kan bidra till, stora som små. Här kommer ett tips:

VARFÖR DÖR BINA?

Bin är viktiga för ekosystem runt hela världen och för vår fortsatta levnad. Bara i Sverige håller en tredjedel av våra biarter på att försvinna. Våra bin dör av flera anledningar: När blommande ängar försvinner försvinner både mat och boplatser till bin. Kemiska bekämpningsmedler leder till att hela kolonier av bin slås ut då giftet finns i den mat som lareverna matas med.

HUR KAN VI GÖRA SKILLNAD

Ljuspunkten i detta är att vi med enkla medel kan göra skillnad:

Om du har tillgång till trädgård eller har möjlighet att påverka på dagis, skola, arbetsplats – bygg ett bihotell! Det finns enkla instruktioner på nätet.

Om du har tillgång till en gräsmatta – klipp inte hela – låt en del bli en blommande äng!

Plantera bivänliga blommor

Byt till eko – Välj ekologiskt så mycket som möjligt när du handlar!

Du kan också gå in på raddabina.se och registrera vad just du har gjort för att rädda bina och även ge en gåva till arbetet med att rädda bina.