Här hittar du batterier som är tillverkade med en ny teknologi där man delvis återanvänder batterier. Det gör att man behöver en mindre andel av komponenter som framställs från gruvdrift och ger mindre påverkan på miljön.