Monthly Archives: november 2020

Tack men NEJ tack!

Att uppdatera eller inte uppdatera… På förekommen anledning vill vi påminna om att inte uppdatera din skrivare programvara om du vill ha fortsatt valmöjlighet när det gäller din skrivarförbrukning! Just nu finns det uppdateringar från HP på flera laserskrivare som gör att de kompatibla och miljötoner som du har köpt och kanske redan använder blir […]

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.