Monthly Archives: juni 2020

Nya utmaningar denna vår

Våren 2020 kom med nya utmaningar Ökad efterfrågan och minskad tillgång får konsekvenser I mars månad när allt bröt ut och framtiden såg oviss ut märkte vi av en avmattning i orderingång. Under april ställdes orderingången om från att leverera till många små och mellanstora företag till att leverera till folks hemmakontor. I april började […]

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.